Zatajivanje srca je danas važan i rastući javnozdravstveni problem, jer je sve veći broj ljudi koji preživljava srčane bolesti, kao što su npr. infarkt miokarda, hipertonija, bolesti srčanih zalistaka. 


Također na zatajivanje srca utječe i način života (premalo fizičke aktivnosti, stres, pušenje...), te je upravo ispravna dijagnostika važan faktor prevencije, a osim postojećih pretraga, uvođenje NT-proBNP-a kao redovne pretrage znatno bi doprinijelo prevenciji zatajivanja srca. 


Više o NT-proBNP-u će vam reći akademik Davor Miličić.
Ovaj modul namijenjen je: 

liječnicima obiteljske medicine        

Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja:

 cca 20 min (kratki video blokovi mogu se parcijalno pregledavati)
HLK

Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Ovaj modul je izrađen zahvaljujući potpori tvrtke:


purple