Kronično zatajivanje srca jedna je od najčešćih i najtežih dijagnoza s kojima se liječnik mora u svom radu susresti. 

Liječenje, jednom postavljene dijagnoze zahtjeva multidisciplinarni pristup i angažman svih članova tima zbog čega je upravljanje tom bolesti resursno vrlo zahtjevno. 
Ovaj e-tečaj namijenjen je :

liječnicima i specijalistima obiteljske medicine 

specijalistima kardiologije


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

 75 min (Video sadržaji su podijeljeni u cjeline i mogu se parcijalno pregledavati)Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Autori e-tečaja:

Doc.dr.sc. Maja Čikeš dr.med., Jana Ljubas Maček, dr.med.,  Hrvoje Jurin, dr.med., Doc.dr.sc. Boško Skorić, dr.med.Ovaj tečaj izrađen je uz potporu tvrtke: