Preskoči na sadržaj

Fibrilacija atrija
2 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

Fibrilacija atrija


Bolesti srca i krvožilnog sustava
5 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

Bolesti srca i krvožilnog sustava


Dislipidemije
5 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

Dislipidemije


2 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 15 travnja 2022

Belupov internistički skup (BIS)
Hipertenzija
2 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

Hipertenzija


Hiperaktivnost simpatikusa
1 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

Hiperaktivnost simpatikusa


5 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 15 travnja 2019

PCSK9
Kardiologija i hipertenziologija
1 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

Kardiologija i hipertenziologija


NT-proBNP
2 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

NT-proBNP


Predijabetes
1 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

Predijabetes


Materijali za preuzimanje
1 e-tečajeva
Prikaži sve e-kolegije

Izmijenjeno 3 svibnja 2022

Materijali za preuzimanje