Preskoči na sadržaj

5 e-tečajeva

PCSK9

ESC/EAS 2019 smjernice za liječenje dislipidemija- skupine visoko/ vrlo visoko rizičnih bolesnika prema novim smjernicama

Kategorije kardiovaskularnog rizika, i farmakološki pristup postizanju ciljnih vrijednosti LDL-C. Doprinos rezultata ispitivanja KV ishoda na unaprjeđenje kliničkog ishoda bolesnika


Trajanje: 25 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


PCSK9

ESC/EAS 2019 smjernice za liječenje dislipidemija – liječenje akutnog koronarnog sindroma prema novim smjernicama

Kardiovaskularni rizik bolesnika sa AKS prema ESC/EAS 2019, Kako liječimo AKS prema ESC/EAS 2019, Što rezultati ispitivanja "Odyssey Outcomes" KV ishoda znače u kliničkoj praksi?


Trajanje: 20 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


PCSK9

Koji će bolesnik imati najveći benefit od liječenja PCSK9 inhibitorom


Pogledajte prikaz slučaja u kojem prof. dr. sc. Alen Ružić prezentira slučaj bolesnice.


Trajanje: 10 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


PCSK9

PCSK9 inhibitori (Praluent): inovativno terapijsko rješenje u regulaciji LDL kolesterola

Bolesnik s porodičnom hiperkolesterolemijom (FH) koji je prebolio akutni koronarni sindrom (AKS), Višežilna bolest, Porodična hiperkolesterolemija - što je naš cilj liječenja?


Trajanje: 45 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


PCSK9

PCSK9 inhibitori: od ideje do kliničke prakse

ESC smjernice za snižavanje LDL kolesterola, ukoliko visoka doza statina i ezetimiba nije dovoljna, preporučuju uvođenje PCSK9 inhibitora. Pogledajte preporuke, ali i klinička iskustva pri uvođenju PCSK9 inhibitora.


Trajanje: 70 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK