Visoki broj otkucaja srca je važan marker hiperaktivnosti simpatikusa kao i dobro poznat prediktor za buduće kardiovaskularne događaje posebno kod pacijenata s hipertenzijom mlađe i srednje životne dobi.

Koja je uloga hiperaktivnosti simpatikusa u bolesnika s hipertenzijom? Pogledajte u ovom tečaju.Ovaj e-tečaj namijenjen je :

liječnicima i specijalistima obiteljske medicine 

specijalistima kardiologije


Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

 70 min (VIDEO SADRŽAJI SU PODIJELJENI U CJELINE I MOGU SE PARCIJALNO PREGLEDAVATI)Zbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Autori e-tečaja:

prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med., doc. dr. sc. Matias Trbušić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Ružić, dr. med., doc. dr. sc. Boško Skorić, dr. med., prof. dr. sc. Damir Fabijanić, dr. med.
Ovaj tečaj je izrađen uz potporu tvrtkei u suradnji s