Preskoči na sadržaj

10 e-tečajeva

Lp(a) - misteriozni čimbenik ateroskleroze
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Lp(a) - misteriozni čimbenik ateroskleroze

Cilj ovog tečaja je osvijestiti činjenicu da je Lp(a) važan neovisan čimbenik ateroskleroze.


Trajanje: 50 minuta

Tečaj je bodovan od strane HLK


 

Prikaz odabranih fenotipova HFpEF bolesnika iz kardiološke prakse
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Prikaz odabranih fenotipova HFpEF bolesnika iz kardiološke prakse

U ovom tečaju prikazati će se odabrani fenotipovi bolesnika sa srčanim zatajenjem sa očuvanom ejekcijskom frakcijom, iz svakodnevne kardiološke prakse.


Trajanje: 18 minuta

Tečaj će biti bodovan sukladno odluci HLK-a

Nova era u zbrinjavaju bolesnika sa zatajivanjem srca
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Nova era u zbrinjavaju bolesnika sa zatajivanjem srca

U ovom tečaju govori se o unaprijeđenju liječenja bolesnika novim lijekovima - SGLT2 inhibitorima


Trajanje: 90 minuta

Tečaj je bodovan od strane HLK-a i nosi 3 boda


Zatajivanje srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom - klinički izazovi i novi terapijski pristupi
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Zatajivanje srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom - klinički izazovi i novi terapijski pristupi

Drugi online webinar u sklopu Projekta Čuvari srca - Compendium cardiologiae koji je pokrenut od strane Hrvatske kuće srca u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom.


Trajanje: 110 minuta

Tečaj je bodovan od strane HLK-a i nosi 2 boda


Nacionalni program probira na porodičnu hiperkolesterolemiju
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Nacionalni program probira na porodičnu hiperkolesterolemiju

Prvi online webinar u sklopu Projekta Čuvari srca - Compendium cardiologiae koji je pokrenut od strane Hrvatske kuće srca u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom.


Trajanje: 105 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


Novosti u zbrinjavanju bolesnika sa zatajivanjem srca
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Novosti u zbrinjavanju bolesnika sa zatajivanjem srca

Kroz ovaj modul pokušat ćemo Vam ukazati na važnost poticanja svjesnosti o važnosti ranoga prepoznavanja simptoma i znakova zatajivanja srca, liječenja rizičnih čimbenika i pridruženih bolesti te postavljanja točne dijagnoze i optimalnog liječenja bolesnika sa zatajivanjem srca.


Trajanje: 60 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


Optimizacija terapije nakon infarkta miokarda
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Optimizacija terapije nakon infarkta miokarda

Kod visokorizične populacije bolesnika, čija je koronarna bolest upravo bila u akutnoj fazi, često propuštamo adekvatno optimizirati njihovu terapiju, te puštamo da njihov rizik bude i nekoliko puta viši nego što bi bio da im je terapija optimalna.


Trajanje: 30 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


Rehabilitacija bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Rehabilitacija bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma

Rehabilitacija bolesnika nakon AKS ima sve veći značaj u kliničkoj praksi - kao jedan od načina terapijske intervencije u zbrinjavanju KV bolesnika, a ujedno klinički i troškovno najučinkovitija terapijska intervencija za bolesnike s AKS.


Trajanje: 45 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


PRALUENT - postizanje terapijskih ciljnih vrijednosti LDL-C u AKS bolesnika
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

PRALUENT - postizanje terapijskih ciljnih vrijednosti LDL-C u AKS bolesnika

Kroz tečaj se stavlja naglasak na liječenje bolesnika s akutnim koronarnim sindromom i dislipidemijama u svakodnevnoj kliničkoj praksi, u svjetlu ESC/EAS smjernica za liječenje dislipidemija iz 2019. godine.


Trajanje: 70 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK-a


Kronično zatajivanje srca
Bolesti srca i krvožilnog sustava
Pregled tečaja

Bolesti srca i krvožilnog sustava

Kronično zatajivanje srca

Kronično zatajivanje srca jedna je od najčešćih i najtežih dijagnoza s kojima se liječnik mora u svom radu susresti. Liječenje, jednom postavljene dijagnoze zahtjeva multidisciplinarni pristup i angažman svih članova tima zbog čega je upravljanje tom bolesti resursno vrlo zahtjevno


Trajanje: 75 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK