Prvi e-tečaj u sklopu prve hrvatske e-javnozdravstvene kampanje “Čuvari Srca” rezerviran je za raspravu eksperata na temu dislipidemije (akademik Željko Reiner, dr.sc. Ivan Pećin, prof. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, doc. dr. Goran Krstačić i akademik Davor Miličić).

Dislipidemija se ubraja među najvažnije čimbenike rizika za razvoj, progresiju, kliničku manifestaciju i recidive manifestacija aterosklerotske bolesti. U sklopu e-tečaja posebna pozornost posvećena je porodičnoj hiperkolesterolemiji (FH) jednoj od najčešćih metaboličkih genetskih bolesti koja dovodi do vrlo visokih vrijednosti kolesterola u krvi. Bolesnici koji boluju od porodične hiperkolesterolemije često nisu dijagnosticirani, a zbog cjeloživotne izloženosti vrlo visokim vrijednostima LDL - kolesterola imaju značajno povišen rizik razvoja srčane bolesti. 


Ovaj modul namijenjen je: 

liječnicima obiteljske medicine, specijalistima kardiologije, endokrinologije i interne medicine, te liječnicima drugih specijalnosti koji se bave liječenjem bolesnika s dislipidemijom

        

Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja:

 

cca 30 min (kratki blokovi po 5 minuta se mogu parcijalno pregledavati)HLK

Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Partneri u izradi ovog modula:

- je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.


Uzroci KVB su multifaktorski, a jedan od rizičnih čimbenika na koji možemo utjecati su dislipidemije koje se ubrajaju među najvažnije čimbenike rizika za razvoj, progresiju, kliničku  i recidive manifestacija aterosklerotske bolesti. 


U ovom modulu : prof.dr.sc. Diana Muačević KatanecDoc.prim.dr.sc. Mario Ivanuša, prof.v.š., FESC, dr.sc. Ivan Pećin, dr.sc. Tomislav Krčmar te dr.sc. Jure Samardžić prikazuju patofiziološke mehanizme ateroskleroze i poremećaja lipida, pristup i liječenje dislipidemija sukladno stručnim smjernicama, te pregled relevantnih podataka o porodičnoj hiperkolesterolemiji, jednoj od najčešćih nasljednih metaboličkih bolesti.Ovaj modul namijenjen je: 

liječnicima obiteljske medicine, specijalistima kardiologije, endokrinologije i interne medicine, te liječnicima drugih specijalnosti koji se bave liječenjem bolesnika s dislipidemijom

        

Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih sadržaja:

 

cca 60 min (kratki blokovi po 10 minuta se mogu parcijalno pregledavati)HLK

Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)


 

Partneri u izradi ovog modula:


HKD

HDA
- je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.Kako dislipidemija utječe na bolesnike s koronarnom bolesti, akutnim koronarnim sindromom, kako ih pravilno liječiti te kako prepoznati porodičnu hiperkolesterolemiju i odlučiti se za pravovremeno uvođenje terapije - pripremili su autori ovog modula: 

dr.sc. Ivan Pećin (KBC - Rebro, Klinika za unutrašnje bolesti, Zavod za bolesti metabolizma)

Tomislav Krčmar dr.med. (KBC Vinogradska, Klinika za bolesti srca i krvnih žila) i 

dr.sc. Jure Samardžić (KBC - Rebro,Klinika za bolesti srca i krvnih žila)
Ovaj modul namijenjen je: 

liječnicima obiteljske medicine, specijalistima kardiologije, endokrinologije i interne medicine, te liječnicima drugih specijalnosti koji se bave liječenjem bolesnika s dislipidemijom

        

Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja:

 

cca 15 min (slučajevi se mogu parcijalno prolaziti)HLK

Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Partneri u izradi ovog modula:

- je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.Unutar ovog modula ćete pronaći ....


1.  jedinstveni refencirani FH kalkulator za dijagnosticiranje porodične hiperkolesterolemije, prvi takav u Europi!

2.  prezentacije i materijale korištene u izradi modula "Meet the expert" i "Lipidologija temeljena na modernoj znanosti" koje možete preuzeti na svoj uređaj (računalo ili pametni telefon)

3. Knjižice o porodičnoj hiperkolesterolemiji za zdravstvene djelatnike i pacijente

4. Smjernice za liječenje dislipidemije
Partneri u izradi ovog modula:


HKD

HDA
- je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.