Prvi e-tečaj u sklopu prve hrvatske e-javnozdravstvene kampanje “Čuvari Srca” rezerviran je za raspravu eksperata na temu dislipidemije (akademik Željko Reiner, dr.sc. Ivan Pećin, prof. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, doc. dr. Goran Krstačić i akademik Davor Miličić).

Dislipidemija se ubraja među najvažnije čimbenike rizika za razvoj, progresiju, kliničku manifestaciju i recidive manifestacija aterosklerotske bolesti. U sklopu e-tečaja posebna pozornost posvećena je porodičnoj hiperkolesterolemiji (FH) jednoj od najčešćih metaboličkih genetskih bolesti koja dovodi do vrlo visokih vrijednosti kolesterola u krvi. Bolesnici koji boluju od porodične hiperkolesterolemije često nisu dijagnosticirani, a zbog cjeloživotne izloženosti vrlo visokim vrijednostima LDL - kolesterola imaju značajno povišen rizik razvoja srčane bolesti. 


Ovaj modul namijenjen je: 

liječnicima obiteljske medicine, specijalistima kardiologije, endokrinologije i interne medicine, te liječnicima drugih specijalnosti koji se bave liječenjem bolesnika s dislipidemijom

        

Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja:

 

cca 30 min (kratki blokovi po 5 minuta se mogu parcijalno pregledavati)HLK

Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Partneri u izradi ovog modula:

- je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.


Unutar ovog modula ćete pronaći ....


1.  jedinstveni refencirani FH kalkulator za dijagnosticiranje porodične hiperkolesterolemije, prvi takav u Europi!

2.  prezentacije i materijale korištene u izradi modula "Meet the expert" i "Lipidologija temeljena na modernoj znanosti" koje možete preuzeti na svoj uređaj (računalo ili pametni telefon)

3. Knjižice o porodičnoj hiperkolesterolemiji za zdravstvene djelatnike i pacijente

4. Smjernice za liječenje dislipidemije
Partneri u izradi ovog modula:


HKD

HDA
- je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.


Uzroci KVB su multifaktorski, a jedan od rizičnih čimbenika na koji možemo utjecati su dislipidemije koje se ubrajaju među najvažnije čimbenike rizika za razvoj, progresiju, kliničku  i recidive manifestacija aterosklerotske bolesti. 


U ovom modulu : prof.dr.sc. Diana Muačević KatanecDoc.prim.dr.sc. Mario Ivanuša, prof.v.š., FESC, dr.sc. Ivan Pećin, dr.sc. Tomislav Krčmar te dr.sc. Jure Samardžić prikazuju patofiziološke mehanizme ateroskleroze i poremećaja lipida, pristup i liječenje dislipidemija sukladno stručnim smjernicama, te pregled relevantnih podataka o porodičnoj hiperkolesterolemiji, jednoj od najčešćih nasljednih metaboličkih bolesti.Ovaj modul namijenjen je: 

liječnicima obiteljske medicine, specijalistima kardiologije, endokrinologije i interne medicine, te liječnicima drugih specijalnosti koji se bave liječenjem bolesnika s dislipidemijom

        

Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih sadržaja:

 

cca 60 min (kratki blokovi po 10 minuta se mogu parcijalno pregledavati)HLK

Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)


 

Partneri u izradi ovog modula:


HKD

HDA
- je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.Kako dislipidemija utječe na bolesnike s koronarnom bolesti, akutnim koronarnim sindromom, kako ih pravilno liječiti te kako prepoznati porodičnu hiperkolesterolemiju i odlučiti se za pravovremeno uvođenje terapije - pripremili su autori ovog modula: 

dr.sc. Ivan Pećin (KBC - Rebro, Klinika za unutrašnje bolesti, Zavod za bolesti metabolizma)

Tomislav Krčmar dr.med. (KBC Vinogradska, Klinika za bolesti srca i krvnih žila) i 

dr.sc. Jure Samardžić (KBC - Rebro,Klinika za bolesti srca i krvnih žila)
Ovaj modul namijenjen je: 

liječnicima obiteljske medicine, specijalistima kardiologije, endokrinologije i interne medicine, te liječnicima drugih specijalnosti koji se bave liječenjem bolesnika s dislipidemijom

        

Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja:

 

cca 15 min (slučajevi se mogu parcijalno prolaziti)HLK

Zbog isteka trajanja, tečaj više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)Partneri u izradi ovog modula:

- je dao potporu izradi ovog modula u obliku neograničene obrazovne potpore koja ni na koji način nije utjecala na edukativne materijale.