Preskoči na sadržaj

5 e-tečajeva

Dislipidemije
Pregled tečaja

Dislipidemije

"Meet the expert"

Prvi e-tečaj u sklopu prve hrvatske e-javnozdravstvene kampanje “Čuvari Srca” rezerviran je za raspravu eksperata na temu dislipidemije (akademik Željko Reiner, dr.sc. Ivan Pećin, prof. dr. sc. Dijana Delić Brkljačić, doc. dr. Goran Krstačić i akademik Davor Miličić).


Trajanje: 30 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


FH kalkulator
Dislipidemije
Pregled tečaja

Dislipidemije

FH kalkulator

Unutar ovog modula ćete pronaći jedinstveni refencirani FH kalkulator za dijagnosticiranje porodične hiperkolesterolemije, knjižice o porodičnoj hiperkolesterolemiji za zdravstvene djelatnike i pacijente, smjernice za liječenje dislipidemije i dr.


Trajanje: 30 minuta

Sadržaj nije bodovan od strane HLK


Kako liječimo dislipidemiju nakon akutnog koronarnog sindroma?
Dislipidemije
Pregled tečaja

Dislipidemije

Kako liječimo dislipidemiju nakon akutnog koronarnog sindroma?

Akutni koronarni sindrom - možemo li ga izbjeći?
Algoritam liječenja hiperlipidemije - Kako ga primjenjujemo u našoj kliničkoj praksi?
Adherencija hipolipemijskoj terapiji u kliničkoj praksi?


Trajanje: 55 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


Lipidologija temeljena na modernoj znanosti
Dislipidemije
Pregled tečaja

Dislipidemije

Lipidologija temeljena na modernoj znanosti

Uzroci KVB su multifaktorski, a jedan od rizičnih čimbenika na koji možemo utjecati su dislipidemije koje se ubrajaju među najvažnije čimbenike rizika za razvoj, progresiju, kliničku i recidive manifestacija aterosklerotske bolesti.


Trajanje: 60 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK


Prikazi slučajeva
Dislipidemije
Pregled tečaja

Dislipidemije

Prikazi slučajeva

Kako dislipidemija utječe na bolesnike s koronarnom bolesti, akutnim koronarnim sindromom, kako ih pravilno liječiti te kako prepoznati porodičnu hiperkolesterolemiju i odlučiti se za pravovremeno uvođenje terapije


Trajanje: 15 minuta

Tečaj više nije bodovan od strane HLK