Predijabetes nije siva zona između zdravih i osoba sa šećernom bolesti, predijabetes je bolest. Vjerujemo da ćete u predavanju doc.dr. Daria Rahelića pronaći informacije koje će Vam pomoći u ranom prepoznavanju pacijenata s predijabetesom kao i mogućnosti odgode nastanka šećerne bolesti tipa 2.


Pozivamo Vas da po završetku ocijenite svoje zadovoljstvo te podijelite Vaše komentare i prijedloge s kolegama.Ovaj e-tečaj namijenjen je:

liječnicima i specijalistima obiteljske medicineProcijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

45 min
Autor e-tečaja: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.

Ovaj e-tečaj je izrađen uz potporu tvrtke:


Merck